Защо фото услугите са ,,скъпи”?

На първо място всички е важно да разберат, че Вие плащате на за самата снимка, вие плащате за времето,техниката и знанията. Почти всички хора смятат, че това е просто да прекарате няколко часа в натискане на няколко бутона и да си поприказвате с тях. Но това е много далеч от реалността. Работата която виждате по […]